Newcastle takeover

Newcastle takeover สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาล

Newcastle takeover กลุ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 16 ข้ามพรรคและเพื่อนร่วมงานได้เขียนถึงความกังวลที่เพิ่มรัฐบาลมากกว่าการคุกคามของ sportswashing ในสหราชอาณาจักรท่ามกลางซาอุดิอาระเบีย funded การปฏิวัติของนิวคาสเซิ่ นักการเมือง รวมถึงอดีตหัวหน้ากลุ่มแรงงาน Neil Kinnock และ MP ของพรรคอนุรักษ์นิยม Sir Peter Bottomley ได้กล่าวว่าการปฏิวัติ...