Crisstiano Ronaldo

Crisstiano Ronaldo สัญญาว่าจะทำลายสถิติเป้าหมายโปรตุเกสยูโร 2020

Crisstiano Ronaldo ได้มีการสัญญาว่าจะทำลายสถิติโลกสำหรับเป้าหมาย ที่อยู่ระหว่างประเทศของผู้ชายหลังจากที่ทำประตู 99 ประตู ในโปรตุเกสที่ชนะไปได้ 2-0 เหนือ ลักเซมเบิร์กเพื่อความต้ำแหน่งที่ยูโร 2020 Crisstiano Ronaldo เฉพาะตำนานอิหร่านอาลี Daei ที่ได้คะแนนเป้าหมายระหว่างประเทศ ด้วยอายุ 10 ปีตามตำนานของ Ali...