Rory Curtis

Rory Curtis : นักฟุตบอลสมัคร เล่น ที่ตื่นการอาการโคม่า

Rory Curtis ที่ตื่นจากอาการโคม่า ที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ไหน และเขาไปถึงที่นั้นได้อย่างไร ที่เขานั้นได้อย่างไร ที่เขานั้น ไม่ได้รู้ฐานะของกองหน้าวัยรุ่นที่มีแนวโน้มที่สถาบัน ของทางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และการตายช้า ของอาชีพที่ทางนักฟุตบอลของเขา หรือวคามผิดพลาดที่ทิ้งเขา ไว้กับสะโพกที่แตก ข้อศอกที่หัก ของอาการตกเลือดในสมอง หลายคอร์และการบาดเจ็บของสมองแบบกระจาย Rory Curtis ที่เริ่มฟื้นตัว...

Rory Curtis : นักฟุตบอลสมัคร เล่น ที่ตื่นการอาการโคม่า

Rory Curtis ที่ตื่นจากอาการโคม่า ที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ไหน และเขาไปถึงที่นั้นได้อย่างไร ที่เขานั้นได้อย่างไร ที่เขานั้น ไม่ได้รู้ฐานะของกองหน้าวัยรุ่นที่มีแนวโน้มที่สถาบัน ของทางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และการตายช้า ของอาชีพที่ทางนักฟุตบอลของเขา หรือวคามผิดพลาดที่ทิ้งเขา ไว้กับสะโพกที่แตก ข้อศอกที่หัก ของอาการตกเลือดในสมอง หลายคอร์และการบาดเจ็บของสมองแบบกระจาย Rory Curtis ที่เริ่มฟื้นตัว...